Ako postupovať, keď sa peniaze poslali na zlý účet

V niektorých prípadoch môže relatívne ľahko nastať nepríjemná situácia, v ktorej nedopatrením pošleme peniaze na cudzí účet, respektíve nie na účet očakávaného príjemcu, ale osobe, s ktorou nemáme nič spoločné. Nastane nepríjemný moment a zbytočná strata pre obe strany, naopak tá tretia príde k peniazom bez zásluhy. Ako potom takýto problém vyriešiť? Ako získať peniaze späť a poslať ich dohodnutému príjemcovi?

převod

  • Za prvé môžeme stihnúť vzniknutej škode zabrániť my sami, za druhé sa môžeme spoľahnúť na dobrý skutok príjemcu a čakať, že peniaze pošle obratom späť, za tretie záležitosť riešiť súdnou cestou, za štvrté požiadať o pomoc banku.

Najreálnejšie však pôsobí prvá možnosť, poprípade posledná, štvrtá.
Pre začiatok by bolo na mieste ešte raz overiť, či boli zadané údajne naozaj chybné. Následne sa pozrieť do zoznamu plánových platieb či do zoznamu položiek v stave čakania na vykonanie. Pokiaľ dotyčnú transakciu zbadáte a pri nej poznámku, že platba ešte nebola vykonaná, v takom prípade môžete omyl napraviť rýchlym označením možnosti „zrušiť“. Poprípade skúsiť zavolať na zákaznícku linku Vašej banky a možnú transakciu rýchlo odhlásiť.
V tom horšom prípade, ak sa už suma pohybuje na účet a platba bola vykonaná, ešte môžeme problém napraviť troma cestami.

  • Aj v tomto prípade skúsiť zavolať na zákaznícke číslo Vašej banky, poslať jej e-mail, alebo postupovať písomne.

V prípade písomnej formy stačí list odoslať na najbližšiu pobočku banky a v prílohe listu poslať i kópiu dokladu o možnej chybe (faktúra, výpis z účtu, zmluvné ustanovenie). List alebo e-mail by mal obsahovať aj potrebné informácie ako:

hotovost

  • Vaše číslo účtu, číslo účtu nepravého príjemcu, stanovenú čiastu, variabilný, konštantný a špecifický symbol.

Poplatok za odstránenie chyby môže predstavovať 10 eur, v prípade zahraničnej transakcie 15-20 eur. Ak ste teda niekomu omylom poslali povedzme 15 eur, sa tento postup zrejme neoplatí podstupovať. Naopak pokiaľ ide o vyššiu čiastku, problém treba riešiť najlepšie týmto spôsobom.