Dlh slovenských domácností

Úrovňou dlhu k príjmu zrejme prekračujeme hranicu 70 % .
V objemoch úverov domácnostiam
Slovensko stále rastie nadštandardne rýchlo, no priestor pre takýto rýchly rast úverov, historicky daný nízkym zadlžením obyvateľstva a odloženým dopytom časti populácie po bývaní, sa už dočerpáva. No klienti so stabilným zamestnaním nemajú ani v súčasnosti problém získať vďaka úveru nové bývanie.

kalkulačka

Národná banka Slovenska
Sprísňuje priebežne úverové podmienky. Pred účinnosťou opatrení k urýchleniu čerpania plánovaných úverov, čím sa rast trhu ešte posilnil. Silnejší dôraz na sporenie a náhradu časti zdrojov vlastnými úsporami mali prísť už dávnejšie. Najvyššia dostupnosť financovania je už jednoznačne za nami a trh sa preto spomalí.

Tým, že centrálna banka obmedzuje..
Finančný pojem, ktorý vyjadruje pomer medzi veľkosťou sumy poskytovaného hypotekárneho úveru a hodnotou zakladanej nehnuteľnosti, a nastavuje pravidlá dlhu voči príjmu, tak najviac zasahuje mladých ľudí, ktorí si ešte nestihli našetriť.
Trh úverov na bývanie je však dostatočne veľký, aby dokázal absorbovať istý pokles úverovania bez ohrozenia stability bankového sektora. Zmenšenie skupiny hypotekárnych klientov dostatočne vyvažuje priemerná výška úveru, ktorá za posledné roky zásadne narástla. A v dôsledku vysokých cien bytov a výstavby nebude v blízkej budúcnosti klesať.

pokladnička

V Európe nie je veľa krajín, kde by si obyvateľstvo zvyklo dlhé roky čerpať stopercentnú hypotéku ako niečo samozrejmé. Táto situácia trochu pripomína morálny hazard, keď človek so 100-percentným úverom znáša z istého uhla pohľadu nulové riziko. Dnes sme sa korekciou trhu dostali do stavu, v ktorom sú riziká viac-menej vyvážené. Aj keď  je bezstarostné zadlžovanie ešte stále zdvihnutým prstom, ktorý sa môže pri najbližšej kríze vypomstiť.
K spomaleniu trhu prispeje aj slabnúce odvetvie. Starnutie obyvateľstva nie je hudbou budúcnosti, ale už dramaticky prebieha.

Dlh slovenských domácností
5 (100%)2