Termínovaný vklad vs. Sporiaci účet

Čo nám ponúkajú a aký je medzi nimi rozdiel?
V základných parametroch akými sú riziko, výnos a likvidita sú odlišnosti minimálne. Rozdiel môže byť v likvidite- dostupnosti prostriedkov a výnose.
Riziko je však rovnaké fond na ochranu vkladov oba produkty chráni do výšky 100-tisíc eur na jednu banku.

karty

Na sporiacich účtoch môžete získať ročne od 0,01 percenta až po cca 0,5 percenta výnimkou je Prima banka s úrokom 5 percent ročne, avšak pri špecifických podmienkach. Pri termínovaných vkladoch sa úrok pohybuje od 0,1 percenta až po 1,8 percenta, ktoré ponúka J&T banka pri termínovanom vklade viazanom na 10 rokov a prostriedkoch na účte vo výške minimálne 3-tisíc eur noví klienti minimálne 10-tisíc eur, existujúci minimálne prostriedky na účte 10-tisíc eur.

Rozdiel môže spočívať aj v likvidite
K prostriedkom zo sporiaceho účtu sa väčšinou dostanete ihneď, jednoduchým prevodom cez internet banking zo sporiaceho na štandardný účet. Pri termínovaných vkladoch prostriedky nemusia byť ihneď k dispozícií a môže si to vyžadovať návštevu pobočky banky – spojený je s tým aj poplatok za predčasný výber. Pri sporiacom účte vám banka poplatok nezaúčtuje. Najvýraznejším rozdielom je však povaha vkladaných prostriedkov.

Zatiaľ čo pri sporiacom účte sa predpokladá pravidelné sporenie po malých čiastkach bez viazanosti výberu, pri termínovaných vkladoch sú to jednorazové vklady vyššej sumy s presne stanovenou viazanosťou zvyčajne od jedného mesiaca až do 5 rokov. V niektorých bankách od 7 dní, napríklad J&T ponúka až 10-ročnú viazanosť.

obchod

Pre koho sú tieto produkty vhodné?
Terminovaný vklad je vhodnou voľbou najkonzervatívnejším klientom, ktorí svoje už nasporené prostriedky potrebujú relatívne krátkodobo – v horizonte 1 až 5 rokov, bezpečne uložiť. Cenou za vysokú bezpečnosť je nízky výnos.
Preto vyberajte rozumne k čomu sa prikloniť viacej a kde dávať pozor. Vyhnete sa tým prípadným nezhodám.

Termínovaný vklad vs. Sporiaci účet
5 (100%)1