Založenie firmy a jej osobnosť a kultúra

Firmy a organizácie sú samozrejmou súčasťou nášho prostredia. Rodíme sa v pôrodniciach a naše životné dráhy končia v krematóriách. Medzitým chodíme do škôl, do zamestnaní, na úrady, do reštaurácií, divadiel,… skrátka do firiem a organizácií. Pozornosť vzbudzujú vtedy, ak fungujú.

Čo je to vlastne firma?

„Obchodný názov, meno, ktorým sa označuje podnikateľský právny subjekt, aby sa odlíšil od iných právnch subjektov“.
vlastní obchod

V prvom rade udáva znaky, ktoré majú pre fungovanie firmy neobyčajnú dôležitosť, ale pojem firma je hlbší. S menom firmy sú spájané jej poslania, vízie a postavenie na trhu. Firma môže mať dobré meno alebo naopak, môže vyť vnímaná negatívne. Vo vysoko konkurenčnom prostredí, v situácii previsu ponuky nad dopytom, musí byť firma vidieť. Firma produkujúca značkový tovar dosahuje priaznivejšieho ocenenia svojich kvalít.

Druhým významom je právny subjekt. Tento význam vraví, že vznik a chovanie firmy sú podrobené istým pravidlám a reguláciám. Tieto pravidla určujú počiatočnú štruktúru a správu firmy. Avšak tieto pravidlá sú obecné, špecifiká jednotlivých firiem teda nepostihujú.

Firma ako organizácia je výsledkom vnútornej deľby práce vo firme. Práca rozdelená na jednotlivé útvary či jednotlivých zamestnancov. Súčasťou deľby a integrácie práce je technika a technológia, ktorú firma používa. Ďalej sem radíme znalosti a vzťahy k okoliu. Teda k verejnosti a životnému prostrediu.
nápis křídou

Firma je ale takisto štruktúrou sociálnych vzťahov medzi zamestnancami navzájom. Ako ľudia dochádzame ku komunikácii, sympatiám, no i antipatiám, ale čo sa týka práce, hlavne k spolupráci. Firma si takisto vytvára svoju kultúru, ktorá je na začiatku odrazom prianí, tendencií, aktivít a osobností zakladateľov a ich prvých zamestnancov, či spoluzakladateľov. Firma si ako celok vytvára svoje hodnoty, normy, očakávania, formy komunikácie, jazyk, mýty, určité rituály či symboly, ktoré sa stanú zaužívanými a dokonca očakávanými.